ASIAKASREKISTERISELOSTE

4.12.2017

Rekisterinpitäjä Noise House Oy (Jäljempänä Noise House)

PL 55

01901 Nurmijärvi

Toimipaikan osoite: Ilveskaari 11 K, 01900 Nurmijärvi

Yhteyshenkilö Mikko Wikman

mikko.wikman@noisehouse.fi

040 556 7789

Rekisterin nimi Asiakasrekisteri

Noise Housen ja sen aputoiminimen (Sound, Light & Fury) asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde Noise Housen kanssa tai Noise Housen palveluihin rekisteröityminen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseen, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisteröidyt tiedot

Asiakkuustiedot

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Mahdollinen ostokäyttäytymisluokitus
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Asiakkaan palveluhistoria
 • Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero (asiakasnumero)

Edellä mainitut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

Yritysasiakkailta rekisteröidään tiedot yhteyshenkilöistä ja heidän yhteystietonsa.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan itse luovuttamat tiedot
 • Tuotteiden ja palveluiden ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tiedot
 • Markkinoinnin automatisoinnin hallintajärjestelmä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja luovutetaan konekielisesti ja lomakkeiden avulla.

Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Tarpeen mukaan henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa. Automaattisessa tietojenkäsittelymuodossa oleva aineisto suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tässä rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.